Počuli ste už o peptidoch a ich revolučnom význame v kozmetike? A čo sú to vlastne peptidy?

Peptid je organická chemická zlúčenina, ktorá vzniká zlúčením viacerých aminokyselín. Tieto aminokyseliny sú pritom spojené do jedného nerozvetveného reťazca, tzv. amidová väzba alebo peptidová väzba. Podľa dĺžky reťazca delíme peptidy na dipeptidy, tripeptidy, oligopeptidy, polypeptidy a makropeptidy.