Karneval je obdobím zábavy pred nadchádzajúcim 40-dňovým pôstom a dôležitú úlohu počas neho zohrávali masky, ktoré boli zárukou anonymity. Ten najznámejší sa začal práve dnes v Benátkach.
A čo vy, zúčastnili ste sa niekedy karnevalu?

https://www.etrend.sk/relax/v-benatkach-zacal-najslavnejsich-europsky-festival.html?utm_source=fbINTERN&utm_medium=TREND&utm_campaign=fanpageTREND